Przejdź do treści

Partnerzy

Partnerzy projektu DigiCults

Koordynator projektu

SMC Study and Management Center gGmbH (SMC) jest spółką non-profit GmbH, zdecentralizowanym Centrum Studiów w regionie Salzburga z dostępem do kilku uniwersytetów (np. Uniwersytet Paris-Lodron w Salzburgu, Uniwersytet Johannesa Keplera w Linzu, Uniwersytet Kształcenia na Odległość – FernUniversität w Hagen, Uniwersytet Nauk Stosowanych Burgenland, Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego Krems). Zostało założone w 2002 roku i wspierane przez European Social Fonds, bm:bwk (Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury), gminę Saalfelden, Rząd Regionalny Salzburga oraz Uniwersytet Paris-Lodron w Salzburgu. Centrum ma na celu umożliwienie dostępu do wiedzy (uniwersyteckiej) w regionach pozamiejskich poprzez rozwój i oferowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych. Od 2001 roku SMC ma doświadczenie w licznych projektach europejskich.

Więcej informacji o SMC można znaleźć na stronie  www.studienzentrum.at

Pozostali partnerzy

Sea Teach S.L. to MŚP, działające jako Sea School od 1999 roku na Balearach. Sea Teach to regionalne VET, a uczący się z wielu różnych krajów UE uczęszczają do Centrum Edukacji Dorosłych.

Sea Teach wykorzystuje swoje doświadczenia biznesowe w celu poprawy status quo dla problemów napotykanych w codziennej działalności:

– Zaproponowanie systemu podstaw programowych dla problemu nieuznawania kwalifikacji zawodowych skipperów w całej Europie.

– Poprawa perspektyw zawodowych pracowników sezonowych turystyki i osób o niskich kwalifikacjach poprzez nowe narzędzia oceny, które walidują nieformalne umiejętności transwersalne.

– Opracowanie programów szkoleń morskich i specjalistycznych kursów cyfrowych w przypadku stwierdzenia braków w umiejętnościach.

Więcej informacji o SEA TEACH można znaleźć na stronie www.sea-teach.com

Danmar Computers LLC jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informacyjnych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar posiada bogate doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych dla celów edukacyjnych. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach, których pracownicy działu R&D firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych słuchaczy. Danmar z powodzeniem zrealizował ponad 90 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i ostatnio Erasmus+.

Więcej informacji na temat DANMAR na stronie www.danmar-computers.com.pl/en/

Uniwersytet Edukacji Ustawicznej w Krems (UWK) jest publicznym uniwersytetem specjalizującym się w podyplomowym kształceniu ustawicznym, stawiającym czoła technologicznym i społecznym wyzwaniom kształcenia ustawicznego i wdrażającym innowacje w edukacji, zarówno w badaniach, jak i nauczaniu. Centrum Badań w Technologii Edukacyjnej koncentruje się głównie na projektowaniu, wdrażaniu i ocenie rozwiązań dydaktycznych dla wspieranego technologią uczenia się i oceny w różnych sektorach edukacyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji o UWK, odwiedź www.donau-uni.ac.at/en.html

Militos Consulting S.A. (19 lat działalności) jest unikalną, dynamiczną i innowacyjną firmą konsultingową 360° o silnym profilu europejskim, międzynarodowym doświadczeniu i wielu wyróżnieniach w dostarczaniu zintegrowanych i przełomowych usług konsultingowych w szerokim spektrum dziedzin, w tym wzmocnieniu umiejętności, edukacji w zakresie przedsiębiorczości, edukacji zawodowej i szkoleń (VET), komunikacji, budowaniu społeczności i działaniach uświadamiających, zarządzaniu wydarzeniami, innowacjach społecznych, kulturze, itp.

Mając na koncie 60 projektów i działań finansowanych przez UE, jako lider lub partner, Militos ma solidne doświadczenie w zarządzaniu projektami na dużą skalę i złożonymi projektami, jak również dogłębne zrozumienie polityki europejskiej. Militos posiada wiedzę w zakresie konceptualizacji, rozwoju i funkcjonowania nowych i zrównoważonych programów przedsiębiorczości, metodologii szkoleń dla trenerów, interaktywnych narzędzi e-learningowych, wciągających gier online i aplikacji mobilnych.

Militos posiada bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie mobilizowania społeczności, budowania i aktywowania sieci, projektowania, zarządzania i wdrażania wymagających wydarzeń i kampanii na dużą skalę.

Więcej informacji o MILITOS można znaleźć na stronie www.militos.org/en

Partner stowarzyszony

Wirtschaftskammer Salzburg (WKS)