Przejdź do treści
Home » Partners

Partnerzy

Partnerzy projektu DigiCults

Koordynator projektu

SMC Study and Management Center gGmbH (SMC) jest organizacją non-profit, niezależnym ośrodkiem badawczym, punktem kształcenia w regionie Salzburga, który współpracuje z kilkoma uniwersytetami (np. Uniwersytet Paris-Lodron w Salzburgu, Uniwersytet Johannesa Keplera w Linzu, Uniwersytet FernUniversität w Hagen, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Burgenlandzie, Danube-University Krems). SMC został założony w 2002 roku przy wsparciu Europejskich Funduszy Społecznych, bm:bwk (Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury), gminy Saalfelden, Rządu Regionalnego Salzburga i Uniwersytetu Paris-Lodron w Salzburgu. Ma na celu zaspokojenie potrzeb regionalnych poprzez tworzenie programów mających na celu poprawę dostępu do dalszej edukacji i szkoleń w regionach, w których możliwości kształcenia są ograniczone. SMC uczestniczy w projektach europejskich od 2001 roku.

Więcej informacji na temat SMC, na stronie www.studienzentrum.at

Pozostali partnerzy

Sea Teach S.L. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od 1999 roku działająca jako Szkoła Morska na Balearach. Jest to regionalne centrum kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych, w kursach uczestniczą studenci z wielu krajów UE.

Sea Teach wykorzystuje swoje doświadczenie biznesowe do poprawy obecnego stanu rzeczy w odniesieniu do problemów napotykanych w działalności firmy:

  • Propozycja systemu podstawowego programu nauczania w odniesieniu do problemu nie uznawania kwalifikacji zawodowych kapitanów statków w całej Europie.
  • Poprawa perspektyw zawodowych pracowników sezonowych i osób o niskich kwalifikacjach dzięki nowym narzędziom oceny potwierdzającym nieformalne umiejętności przekrojowe.
  • Opracowywanie programów szkoleń morskich i specjalistycznych kursów cyfrowych, w ramach których określa się występujące braki w zakresie umiejętności.

Więcej informacji na temat SEA TEACH na stronie www.sea-teach.com

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, oferującą szkolenia zawodowe. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, stosowanych głównie w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb konkretnych użytkowników. Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 90 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie Erasmus+.

Więcej informacji na temat DANMAR na stronie www.danmar-computers.com.pl/en/

Danube University Krems (DUK) jest publiczną uczelnią specjalizującą się w kształceniu podyplomowym, stawiającą czoła technologicznym i społecznym wyzwaniom uczenia się przez całe życie i wdrażającą innowacje w edukacji, zarówno w dziedzinie badań, jak i nauczania. Centrum Badań Technologii Edukacyjnych koncentruje się głównie na projektowaniu, wdrażaniu i ocenie rozwiązań dydaktycznych w zakresie uczenia się i oceny technologii dla różnych sektorów edukacji.

Więcej informacji na temat DUK na stronie www.donau-uni.ac.at/en.html

Militos Consulting S.A. (na rynku od 19 lat) to unikalna, dynamiczna i innowacyjna firma doradcza, która posiada międzynarodowe doświadczenie i wiele wyróżnień w zakresie usług doradczych, w tym podnoszenia kwalifikacji, kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), komunikacji, budowania społeczności i działań na rzecz podnoszenia świadomości, innowacji społecznych, kultury itp.

Miltos uczestniczył w realizacji 60 projektów (zarówno jako partner i koordynator) i działań finansowanych przez UE. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami oraz dogłębnie rozumie polityki europejskie. Miltos posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie konceptualizacji, rozwoju i funkcjonowania nowych i zrównoważonych programów w zakresie przedsiębiorczości, metodologii i szkolenia trenerów, interaktywnych narzędzi e-learningowych, gier online i aplikacji mobilnych.

Milos posiada bogate doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie mobilizacji społeczności, budowania i aktywizacji sieci, projektowania, zarządzania i realizowania wydarzeń o dużej skali.

Więcej informacji na temat MILITOS na stronie www.militos.org/en

Partner stowarzyszony

Wirtschaftskammer Salzburg (WKS)