Przejdź do treści
Home » About Project

O projekcie

Nie ma wątpliwości co do tego, że nasze społeczeństwo i kultura przechodzą przełomowy proces transformacji. „Gospodarki i społeczeństwa przechodzą cyfrową transformację. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), sztuczna inteligencja (SI) i robotyka zmieniają sposób, w jaki ludzie pracują, współdziałają ze sobą, komunikują się i żyją”. (OECD Skills Outlook, 2019)

Celem projektu DigiCulTS jest uświadomienie małym i średnim przedsiębiorstwom ich obecnych umiejętności informatycznych oraz zwrócenie uwagi na wyzwania, szanse i zagrożenia. Na ile małe i średnie przedsiębiorstwa są przygotowane na cyfrową przyszłość? Jakie kluczowe przekrojowe kompetencje informatyczne już posiadają? Które z tych technologii cyfrowych mogą być wykorzystywane w sposób kreatywny i zespołowy? Które z nich powinny być krytycznie oceniane w kontekście kulturowym?

Nasze kraje stają się coraz bardziej zdigitalizowane. Ludzie potrzebują umiejętności cyfrowych nie tylko w pracy, ale także w życiu społecznym. Obecnie, jedynie 57% ludzi posiada umiejętności informatyczne potrzebne w dzisiejszym, cyfrowym świecie. Co szósty Europejczyk w wieku 16 – 74 lat nie posiada żadnych umiejętności informatycznych, a co czwarty posiada bardzo niski poziom tych umiejętności. Ponadto, 90% miejsc pracy wymaga kompetencji informatycznych, a 35% siły roboczej ich nie posiada. (Digital Skills and Job Coalition in a Nutshell (2018)

W ramach projektu Erasmus+ DigiCulTS (2019 – 2022) powstanie “Digital Culture”, który będzie przeznaczony dla MŚP zatrudniających do 50 pracowników. Poprzez narzędzia DigiCulTS i kurs online, osoby indywidualne oraz pracodawcy otrzymają dostęp do wirtualnej biblioteki ze szkoleniami, które rozwiną i wzmocnią kompetencje cyfrowe.

Numer projektu: 2019-1-AT01-KA202-051522

Czas realizacji: 01.12.2019 – 31.05.2022