Przejdź do treści

O projekcie

Nie ma wątpliwości, że nasze społeczeństwo i kultura są bardziej niż kiedykolwiek w procesie znaczącej transformacji. „Gospodarki i społeczeństwa przechodzą cyfrową transformację. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), sztuczna inteligencja (AI) i robotyka głęboko zmieniają sposób, w jaki ludzie pracują, wchodzą w interakcje ze sobą, komunikują się i żyją.” (OECD Skills Outlook, 2019)

DigiCulTS ma na celu pokazanie małym i średnim firmom ich obecnych umiejętności cyfrowych oraz uświadomienie im wyzwań, możliwości i zagrożeń. Jak bardzo MŚP są przygotowane na cyfrową przyszłość? Jakie przekrojowe kluczowe kompetencje cyfrowe już posiadają? Które z tych technologii cyfrowych mogą być wykorzystywane wspólnie i kreatywnie? A które z nich powinny być krytycznie rozważone w kontekście kulturowym?

Nasze kraje stają się coraz bardziej zdigitalizowane. Każdy potrzebuje umiejętności cyfrowych nie tylko do pracy, ale także do uczestnictwa w społeczeństwie.

Tylko 57% osób posiada umiejętności cyfrowe niezbędne w dzisiejszym cyfrowym świecie. Jeden na sześciu Europejczyków w wieku 16-74 lat nie posiadał żadnych umiejętności cyfrowych, a jeden na czterech miał jedynie niskie umiejętności cyfrowe. Ponadto, choć 90 proc. miejsc pracy wymaga podstawowych kompetencji cyfrowych, 35 proc. siły roboczej ich nie posiada.

(Digital Skills and Job Coalition in a Nutshell (2018)

Rezultatem projektu Erasmus+ DigiCulTS (2019 – 2022) jest Akademia DigiCulTS, skierowana specjalnie do MŚP zatrudniających do 50 pracowników. Na podstawie Quick-Check, firmom i ich pracownikom oferowane są moduły nowo opracowanego kursu online oraz wybrane zasoby w naszej e-bibliotece. Każdy pracownik i pracodawca otrzymuje w ten sposób możliwość dostępu do szkoleń i możliwości dokształcania, aby budować i wzmacniać swoje kompetencje cyfrowe.

Numer projektu: 2019-1-AT01-KA202-051522

Czas realizacji: 01.12.2019 – 31.05.2022