Przejdź do treści
Erasmus+ Project

DigiCulTS

Digital Culture for SMEs

Numer projektu: 2019-1-AT01-KA202-051522
Czas realizacji: 01.12.2019 – 31.05.2022

Cele projektu DigiCulTS

W ramach projektu, powstaną trzy innowacyjne rezultaty, które pomogą Ci:

Zrozumieć kompetencje cyfrowe

Dzięki DigiCulTS zrozumiesz, dlaczego kompetencje cyfrowe są ważne dla Twojej organizacji i rozwoju osobistego.

Szybko sprawdzić swoje cyfrowe kompetencje

Dowiedz się więcej o swoich kompetencjach cyfrowych, korzystając z narzędzia DigiCulTS. Na podstawie wyników otrzymasz wskazówki dotyczące kolejnych etapów nauki i rozwoju.

Dowiedzieć się więcej i zwiększyć swoją świadomość na temat cyfrowej kultury

Narzędzie oceny jest ściśle związane z kursem DigiCulTS online, który stanowi wprowadzenie do kultury cyfrowej i oferuje indywidualną ścieżkę kształcenia. Wirtualna Biblioteka DigiCulTS oferuje szereg otwartych zasobów edukacyjnych, które są na bieżąco aktualizowane. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów opracowanych w ramach projektu, jak również z zasobów zewnętrznych, na potrzeby indywidualnej ścieżki cyfrowej nauki.

Dlaczego DigiCulTS

„DigiCulTS – Digital Culture for SMEs” to innowacyjny projekt, który będzie wspierał Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 50 pracowników w odnalezieniu się w cyfrowym społeczeństwie.

Jakie są konsekwencje stosowania technologii cyfrowej w życiu zawodowym?

Rewolucja cyfrowa stawia przed MŚP konkretne wyzwania: z jednej strony nowe technologie oferują nowe możliwości biznesowe, a z drugiej wiele MŚP nie jest w stanie w pełni wykorzystać technologii cyfrowych.

Technologie cyfrowe mają wpływ na nasze życie codzienne, na postrzeganie jednostek, rzeczywistości, czasu, możliwości prezentacji i pamięci. Wpływają również na nasz stosunek do hierarchii, wspólnoty, przejrzystości i równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Rezultaty

Quick-Check
Test  SELFIE  dla  firm  i  osób  prywatnych:  To internetowe narzędzie oceny, oparte na wspólnych  ramach  kompetencji  cyfrowych,  ma  na  celu ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji osób fizycznych, jak również ocenę gotowości firm do korzystania z technologii  cyfrowych.  W  oparciu  o  wyniki,  użytkownicy  otrzymają spersonalizowane  rekomendacje  na temat tego, jak postępować na indywidualnych ścieżkach  nauki  poprzez  uczestnictwo  w Otwartym Kursie Online   DigiCulTS i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych Wirtualnej Biblioteki DigiCulTS.

Otwórz

Otwarty kurs online
Celem otwartego kursu online DigiCulTS jest wspieranie świadomości MŚP na temat społecznych, kulturowych i politycznych konsekwencji transformacji cyfrowej. Kurs jest oparty na autonomicznym i otwartym podejściu do nauki i będzie obejmował rozwój OER (Otwartych Zasobów Edukacyjnych), który będzie częścią Wirtualnej Biblioteki DigiCulTS.

Otwórz

Wirtualna Biblioteka DigiCulTS
Wirtualna biblioteka zawiera materiały OER do otwartej i samodzielnej nauki. Poprzez wewnętrzną wyszukiwarkę i system tagów, użytkownicy będą mogli wyszukiwać materiały do nauki wspierające rozwój ich umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Otwórz

Partnerzy projektu DigiCults

Koordynator projektu

Pozostali partnerzy

Partner stowarzyszony

testimonials