Home

DigiCulTS - Digital Culture for SMEs

Numer projektu: 2019-1-AT01-KA202-051522
Czas realizacji: 01.12.2019 – 31.05.2022

Slider

Dlaczego DigiCulTS

„DigiCulTS – Digital Culture for SMEs” to innowacyjny projekt, który będzie wspierał Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 50 pracowników w odnalezieniu się w cyfrowym społeczeństwie.

Jakie są konsekwencje stosowania technologii cyfrowej w życiu zawodowym?

Rewolucja cyfrowa stawia przed MŚP konkretne wyzwania: z jednej strony nowe technologie oferują nowe możliwości biznesowe, a z drugiej wiele MŚP nie jest w stanie w pełni wykorzystać technologii cyfrowych.

Technologie cyfrowe mają wpływ na nasze życie codzienne, na postrzeganie jednostek, rzeczywistości, czasu, możliwości prezentacji i pamięci. Wpływają również na nasz stosunek do hierarchii, wspólnoty, przejrzystości i równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Cele projektu DigiCulTS

W ramach projektu, powstaną trzy innowacyjne rezultaty, które pomogą Ci:

  • Zrozumieć kompetencje cyfrowe

Dzięki DigiCulTS zrozumiesz, dlaczego kompetencje cyfrowe są ważne dla Twojej organizacji i rozwoju osobistego.

  • Szybko sprawdzić swoje cyfrowe kompetencje

Dowiedz się więcej o swoich kompetencjach cyfrowych, korzystając z narzędzia DigiCulTS. Na podstawie wyników otrzymasz wskazówki dotyczące kolejnych etapów nauki i rozwoju.

  • Dowiedzieć się więcej i zwiększyć swoją świadomość na temat cyfrowej kultury

Narzędzie oceny jest ściśle związane z kursem DigiCulTS online, który stanowi wprowadzenie do kultury cyfrowej i oferuje indywidualną ścieżkę kształcenia.

Wirtualna Biblioteka DigiCulTS oferuje szereg otwartych zasobów edukacyjnych, które są na bieżąco aktualizowane. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów opracowanych w ramach projektu, jak również z zasobów zewnętrznych, na potrzeby indywidualnej ścieżki cyfrowej nauki.