Przejdź do treści
Erasmus+ Project

DigiCulTS

Digital Culture for SMEs

Numer projektu: 2019-1-AT01-KA202-051522
Czas realizacji: 01.12.2019 – 31.05.2022

Cele projektu DigiCulTS

W ramach projektu, powstaną trzy innowacyjne rezultaty, które pomogą Ci:

Zrozumieć kompetencje cyfrowe

Dzięki DigiCulTS zrozumiesz, dlaczego kompetencje cyfrowe są ważne dla Twojej organizacji i rozwoju osobistego.

Szybko sprawdzić swoje cyfrowe kompetencje

Dowiedz się więcej o swoich kompetencjach cyfrowych, korzystając z narzędzia DigiCulTS. Na podstawie wyników otrzymasz wskazówki dotyczące kolejnych etapów nauki i rozwoju.

Dowiedzieć się więcej i zwiększyć swoją świadomość na temat cyfrowej kultury

Narzędzie Quick-Check jest ściśle związane z kursem DigiCulTS online, który stanowi wprowadzenie do kultury cyfrowej i oferuje indywidualną ścieżkę kształcenia. Wirtualna Biblioteka DigiCulTS oferuje szereg otwartych zasobów edukacyjnych, które są na bieżąco aktualizowane. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów opracowanych w ramach projektu, jak również z zasobów zewnętrznych, na potrzeby indywidualnej ścieżki cyfrowej nauki.

Dlaczego DigiCulTS

“DigiCulTS – Digital Culture for SMEs” to innowacyjne podejście do nauki Kultury Cyfrowej i kompetencji cyfrowych. Projekt finansowany przez UE wspiera Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) zatrudniające do 50 pracowników w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie cyfrowym.

Jakie są konsekwencje stosowania technologii cyfrowej w życiu zawodowym?

Rewolucja cyfrowa stawia przed MŚP konkretne wyzwania: z jednej strony nowe technologie oferują nowe możliwości biznesowe, a z drugiej wiele MŚP nie jest w stanie w pełni wykorzystać technologii cyfrowych.

Technologie cyfrowe mają wpływ na nasze życie codzienne, na postrzeganie jednostek, rzeczywistości, czasu, możliwości prezentacji i pamięci. Wpływają również na nasz stosunek do hierarchii, wspólnoty, przejrzystości i równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Rezultaty

DigiCulTS Quick-Check dla firm i osób prywatnych
W oparciu o wspólne ramy dotyczące kompetencji cyfrowych. Quick Check ma na celu ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji osób fizycznych, a także cyfrowej gotowości firm. W oparciu o wyniki Quick-Check użytkownicy otrzymają spersonalizowane zalecenia, jak postępować na ich indywidualnej ścieżce edukacyjnej poprzez uczestnictwo w Otwartym Kursie Online DigiCulTS i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych e-biblioteki DigiCulTS.

Otwórz

Otwarty kurs online DigiCulTS
ma na celu wspieranie świadomości MŚP w zakresie społecznych, kulturowych i politycznych konsekwencji transformacji cyfrowej. Kurs oparty jest na autonomicznym i otwartym podejściu do uczenia się, w tym OER (Open Education Resources), które są częścią e-biblioteki DigiCulTS.

Otwórz

E-biblioteka
zawiera materiały OER do otwartego i samodzielnego uczenia się. Poprzez wewnętrzną wyszukiwarkę i system tagów użytkownicy mogą wyszukiwać materiały dydaktyczne wspierające rozwój ich umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Otwórz

Partnerzy projektu DigiCults

Koordynator projektu

Pozostali partnerzy

Partner stowarzyszony

testimonials


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
previous arrow
next arrow