Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Erasmus+ Project

DigiCulTS

Ψηφιακός πολιτισμός για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Αριθμός σύμβασης έργου: 2019-1-AT01-KA202-051522
Περίοδος υλοποίησης: 01.12.2019 – 31.05.2022

Οι στόχοι του DigiCulTS

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθούν υλικό και εργαλεία που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις

Να κατανοήσουν καλύτερα τις ψηφιακές δεξιότητες

Με τη βοήθεια του DigiCulTS θα κατανοείστε το σημαντικό ρόλο των ψηφιακών δεξιοτήτων για την προσωπική σας ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Να πραγματοποιήσουν σύντομη διάγνωση ψηφιακών δεξιοτήτων

Ελέγξτε τις ψηφιακές δεξιότητες της επιχείρησής σας με το online διαγνωστικό εργαλείο του DigiCulTS. Δείτε τα αποτελέσματα και ακολουθείστε προτάσεις και συμβουλές για εκπαίδευση και ενημέρωση.

Να εκπαιδευτούν σε θέματα ψηφιακού πολιτισμού

Το διαγνωστικό εργαλείο του DigiCulTS αποτελεί μέρος της online εκπαιδευτικής πλατφόρμας του DigiCulTS. Η online βιβλιοθήκη του DigiCulTS προσφέρει επιπλέον ανοικτή πρόσβαση σε δωρεάν υλικό και πηγές για να είστε «μέσα στα πράγματα» της νέας ψηφιακής εποχής, τόσο ατομικά όσο και επαγγελματικά.

Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται το DigiCulTS

Το DigiCulTS βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μάθουν για τον ψηφιακό πολιτισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται και να βρουν το δρόμο τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην επαγγελματική ζωή;

Οι προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Από τη μια μεριά οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πολλές ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, ενώ από την άλλη, οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες δεξιότητες να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαμορφώνουν πλέον την καθημερινή ζωή. Αλλάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους, την πραγματικότητα, το χρόνο, τον τρόπο που συγκροτείται και αξιοποιείται η μνήμη. Επίσης, αλλάζουν οι προσεγγίσεις μας απέναντι στον τρόπο που λειτουργούμε ως κοινότητες ατόμων, απέναντι σε υφιστάμενα μοντέλα ιεραρχίας, τρόπους εργασίας και τρόπους ζωής.

Αποτελέσματα

Quick-Check – SELFIE για εταιρείες και άτομα
Εκκινώντας από ένα κοινό πλαίσο αναφοράς για τις ψηφιακές δεξιότητες, το online εργαλείο SELFIE θα προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης υφιστάμενων δεξιοτήτων και γνώσης σε ατομικό επίπεδο, καθώς και της ψηφιακής «ετοιμότητας» σε εταιρικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της online αυτό-αξιολόγησης θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και καθοδήγησης για περαιτέρω εκπαίδευση στην online πλατφόρμα DigiCulTS Open Online Course και τις σχετικές βοηθητικές πηγές με συμπληρωματικό υλικό, διαθέσιμο στη «βιβλιοθήκη» του DigiCulTS, DigiCulT S Virtual Library

Open

Ανοικτή online εκπαίδευση
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του DigiCulTS στοχεύει στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων για τον κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και οικονομικό αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία ακολουθεί το μοντέλο των «Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων», δηλαδή την ελεύθερη πρόσβαση σε μαθησιακό και διδακτικό υλικό, το οποίο θα αποτελεί τμήμα του DigiCulTS Virtual Library.

Open

DigiCulTS Virtual Library (ψηφιακή βιβλιοθήκη)
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιέχει ελέυθερα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για αυτόνομη μάθηση. Η διαδικασία υποστηρίζεται από μηχανή αναζήτησης για θεματική προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού σε επιλεγμένα πεδία ανάπτυξης ή απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Open

Οι εταίροι του DigiCulTS

Συντονιστής

Εταίροι

Εμπορικό Επιμελητήριο

testimonials


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
previous arrow
next arrow

Digicults podcast

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DigiCulTS, συζητάμε με την Αθηνά Χατζηαθανασίου, Artistic Director της νεοσύστατης εταιρείας CALD Productions, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τι σημαίνει για μια νέα μικρή εταιρεία, τους ανθρώπους της, αλλά και την ελληνική πραγματικότητα.