Przejdź do treści

Welcome to the DigiCulTS eLibrary

Tutaj znajdziesz kompilację zasobów internetowych pochodzących z zewnętrznych źródeł. Możesz przeglądać bibliotekę, klikając na poszczególne kategorie lub, jeśli masz coś konkretnego na myśli, skorzystać z pola wyszukiwania. Konsorcjum DigiCulTS nie jest autorem tych zasobów zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

10 niezbędnych aplikacji w chmurze dla przedsiębiorcy MŚP

10 niezbędnych aplikacji w chmurze dla przedsiębiorcy MŚP - przykłady narzędzi, które ułatwiają komunikację i współpracę online

PARP
Aplikacje mobilne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Aplikacje mobilne dla małych i średnich przedsiębiorstw - przykłady narzędzi, które ułatwiają komunikację i współpracę online

PARP
Ekspresowy kurs zdalnej komunikacji z zespołem

Szkolenie adresowane jest do osób w wieku 50+, które chciałyby nauczyć się obsługi komputera w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi, przeglądania ciekawych wiadomości gospodarczych, politycznych, sportowych, kulinarnych itp.

ICAN Institute
Komunikacja Człowiek - Komputer - Kurs - e-learning

Kurs ten jest poświęcony metodom programowania komunikacji człowieka z różnymi maszynami, w tym mobilnymi, podłączonymi do Internetu, z uwzględnieniem standardów zaproponowanych przez centrum standaryzacji technik programowania dla Internetu - Konsorcjum W3C. Jednym z celów tego kursu jest pokazanie, skąd można czerpać wiedzę i standardy programowania dla Internetu.

Polski Uniwersytet Wirtualny
Komunikacja nastawiona na współpracę indywidualną i zespołową

Kurs przeznaczony jest dla pracowników i menedżerów, którzy chcą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej skierowane jest również do osób, które chcą świadomie wykorzystywać swoje umiejętności komunikacyjne do budowania współpracy z innymi, zarówno indywidualnej, jak i w zespole.

Academy of Business
Komunikacja w sieciach komputerowych

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat adresowania komputerów w sieciach, wyjaśniona zostanie struktura i przeznaczenie protokołów IPv4 i IPv6 oraz zaprezentowane zostaną usługi sieciowe wykorzystujące adresowanie IP.

OSE IT Szkoła
Kurs: Szkolenie Office 365 - praktyczne podejście

Jest to szkolenie warsztatowe online dotyczące pracy zdalnej w zespole rozproszonym z wykorzystaniem MS Office 365. Kurs komputerowy obejmuje wprowadzenie do MS Office 365, omówienie Teams, OneDrive, Outlook, Sway i Forms.

Edukey
Kursy doszkalające online – komunikacja z klientami na odległość

Ten kurs online jest poświęcony zagadnieniu komunikacji z klientami na odległość - przez telefon, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe. Jego celem jest pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych za pomocą dostępnych nowoczesnych technologii.

Związek Biur Porad Obywatelskich
Szkolenie komputerowe: przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie przeglądania stron internetowych i komunikacji. Ponadto zainteresowani uczestnicy mogą, ale nie muszą, przystąpić do egzaminu ECDL na zakończenie szkolenia w celu zewnętrznej walidacji swoich umiejętności.

Placówka Kształcenia Ustawicznego CTI
Agnieszka Dawydzik, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo - Transformacja cyfrowa

Wideo związane z tametyką cyfryzacji i finansowania rozwoju terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu odbudowy

Związek Miast Polskich
DIGITAL TRANSFORMATION EXPERT POZIOM 1

Podczas kursu uczestnik dowie się, jak przebiega proces cyfryzacji oraz zdobędzie kompetencje, które pozwolą mu sprawnie poruszać się w cyfrowym świecie.

Digital University
Kompetencje cyfrowe w przedszkolu - webinar

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się, czym są kompetencje cyfrowe i jak ich uczyć najmłodsze dzieci. Zapozna się z korzyściami płynącymi z wykorzystania kompetencji cyfrowych.

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Kurs doskonalący kompetencje cyfrowe nauczycieli

Zakłada się, że po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie posiadał umiejętności z zakresu metodyki nauczania z wykorzystaniem narzędzi ICT, kształcenia i stosowania myślenia komputacyjnego, obsługi urządzeń i sprzętu cyfrowego, wykorzystywania multimedialnych zasobów edukacyjnych podczas zajęć itp.

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN
Kurs komputerowy dla seniorów

Celem kursu jest nabycie przez seniorów podstawowych umiejętności obsługi komputera i zapoznanie ich z nowoczesnymi technologiami. Program obejmuje komunikację elektroniczną, naukę zakładania poczty elektronicznej i pisania e-maili, (wyszukiwanie potrzebnych informacji i robienie zakupów w Internecie, obsługę urządzeń mobilnych.

T-Matic computer plus
Kurs podstaw obsługi internetu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają już podstawy obsługi komputera, a teraz chciałyby świadomie zacząć korzystać z ogromnych możliwości, jakie daje Internet.

strefakursów
Kurs podstaw obsługi internetu

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami korzystania z Internetu. Uczestnik pozna najczęstsze zastosowania Internetu oraz dowie się, jak mogą być one przydatne w życiu codziennym.

6kroków.pl
Podstawy obsługi komputera (Obsługa komputera, Internet, Word, Excel)

Celem tego kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi systemu operacyjnego, zarządzania zasobami oraz obsługi podstawowych aplikacji biurowych (tworzenie prostych dokumentów i wykonywanie podstawowych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym).

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI
Podstawy obsługi komputera z Internetem

Celem szkolenia jest zapoznanie się z możliwościami komputera w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

MDszkolenia
Retail Growth program - Transformacja cyfrowa organizacji

"Retail Growth Program” to unikalna platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych oraz ich efektywnego wdrożenia w organizacjach.

PwC Polska
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci.

Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, poznanie metod pracy z uczniami oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH
Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się

Szkolenie metodyczne blended-learning jest adresowane do osób posiadających uprawnienia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych, zatrudnionych jako: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej będą wykorzystywać narzędzia ICT.

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE
Transformacja cyfrowa w firmach jest procesem ciągłym

Artykuł wsparty filmem wideo, który przedstawia transformację cyfrową jako proces w firmach

rp.pl
Transformacja edukacji... bo warto inspirować ucznia

Darmowy webinar zorganizowany przez Program English Teaching

InstaLing
Webinarium EPALE: W jaki sposób rozwijać kompetencje cyfrowe u dorosłych?

Webinarium EPALE jest przeznaczone dla edukatorów dorosłych. Głównym celem tego webinarium jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych u dorosłych, nauka krytycznej oceny informacji i korzystania z e-usług.

Narodowa Agencja E+ i EKS
Wpływ cyfryzacji na naukę, technologię i innowacje

Wpływ cyfryzacji na naukę, technologię i innowacje - raport The Digitalisation of Science, Technology and Innovation

GOV.pl
Analiza Danych - Podstawy, Teoria i Praktyka

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować obszary, w których można wykorzystać analizę danych. A także zastosować procesy i narzędzia oparte na Excelu i SQL do podstawowej analizy danych w różnych dziedzinach.

Udemy
Analiza danych w Excelu

Podczas tego szkolenia uczestnik dowie się, jak tworzyć i edytować wykresy na podstawie różnych typów danych.

Szkolenia Biznesowe
Data Analyst - Program rozwojowy

Stażysta pozna kluczowe technologie i koncepcje analityczne. W trakcie programu pozna m.in. Python, R, MS Excel, Power BI i Tableau.

Gamitlab
Kurs analizy danych

Wiedza zawarta w kursie jest wykorzystywana przez pracowników działów analiz, marketingu i sprzedaży - w instytucjach finansowych, telekomunikacji i informatyce, przemyśle, branży medycznej, handlu i usługach oraz administracji publicznej.

ALX
PYTHON - ANALIZA DANYCH

Kurs oferuje uczestnikom doskonalenie umiejętności analitycznych poprzez pracę w języku Python, który jest jednym z najpopularniejszych języków programowania w ostatnich latach i popularnym narzędziem biznesowym.

Coders Lab Szkoła IT
Bezpieczeństwo w sieci

Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów ochrony cennych informacji firmowych przed ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem przez konkurencję, pracowników lub kontrahentów, a także usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony informacji oraz zasad postępowania z dokumentacją zawierającą informacje chronione, dostarczenie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w organizacji, zdobycie wiedzy o nowoczesnych technikach i technologiach zapewnienia bezpieczeństwa chronionych informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych.

4ITSECURITY
Cyberbezpieczeństwo - podstawy

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa

Academy of Business
Cyberbezpieczeństwo dla kadry zarządzającej

Kurs ma na celu poznanie zagrożeń i zwiększenie bezpieczeństwa sieci.

Network Experts
Cyfrowe Portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności związanych z bezpiecznymi i zdrowymi sposobami komunikowania się w sieci i korzystania z mediów.

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE
Kurs cyfrowego obywatelstwa i bezpieczeństwa

Kurs obywatelstwa i bezpieczeństwa cyfrowego jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, którzy mają nauczyć się oceniać wiarygodność źródeł informacji, samodzielnie rozpoznawać zagrożenia i wspierać bezpieczne korzystanie z mediów cyfrowych, co pomoże im stać się świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu.

Fundacja Szkoła z Klasą
Kurs Podstawy bezpieczeństwa w Internecie dla każdego

Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak chronić swój komputer i smartfon przed oszustami internetowymi. Pozna także metody działania cyberprzestępców i dowie się, jak skutecznie się przed nimi bronić.

strefakursów
PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw działania sieci komputerowych i ich usług oraz mechanizmów bezpieczeństwa.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Podstawy bezpieczeństwa sieciowego

Kurs dotyczy zapoznania się z podstawowymi rodzajami złośliwego oprogramowania oraz wybranymi programami antywirusowymi, omówienia wybranych metod bezpieczeństwa sieciowego i najczęstszych ataków na sieci informatyczne oraz wiedzy o systemach wykrywania włamań i zaporach sieciowych.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Szkolenie Proofpoint Security Awareness

Szkolenie ma na celu uświadomienie pracownikom różnych zagrożeń oraz nauczenie ich zachowań, które pozwolą im je rozpoznać i odpowiednio na nie zareagować.

SECURITY AWARENESS
Zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji WWW - szkolenie

Dwudniowe szkolenie warsztatowe stanowi praktyczny przegląd bezpieczeństwa aplikacji internetowych - w kontekście najnowszych / zaawansowanych ataków na aplikacje internetowe.

Securitum Szkolenia Sp. z o.o.
Content Marketing – 14 darmowych narzędzi wspierających

Praktyczne darmowe narzędzia wspierające tworzenie treści

Freshmail
Content marketing – jak tworzyć dobre treści na zatłoczonym rynku?

Ulepszanie istniejących treści, tworzenie treści na media społecznościowe

Paweł Tkaczyk
EITCA/WD Projektowanie Stron Internetowych

Akademia Projektowania Stron Internetowych EITCA/WD to zaawansowany program szkoleniowy o szerokim zakresie merytorycznym, odpowiadający międzynarodowym studiom podyplomowym.

Akademia EITCA - Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej
Ilustracja cyfrowa - kurs podstawowy

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat narzędzi rysunkowych i komunikacji wizualnej. Zdobędzie również wiedzę na temat zasad tworzenia obrazów i ich oddziaływania na odbiorcę.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Jak zrobić SZYBKO treści do social media [narzędzia i przykłady]

Wprowadzenie do tworzenia treści na media społecznościowe. Praktyczne narzędzia i przykłady

Jacek Kłosiński
Kurs tworzenia internetowego interfejsu API

W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się, czym jest interfejs API i do czego służy, a także jak krok po kroku stworzyć własny interfejs internetowy.

Pasja Informatyki
Pierwsze kroki: tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi

Kurs umożliwia uczestnikom zapoznanie się z przestrzenią Google Cloud, zdobycie podstawowych informacji na temat jej wykorzystania oraz nauczenie się, jak tworzyć w niej ciekawe treści.

Google Internetowe Rewolucje
Szkolenie - Tworzenie stron www z szablonami WordPress – moduł I

Podczas kursu zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z systemem CMS WordPress. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą opanować zarządzanie i tworzenie stron internetowych opartych na systemie CMS WordPress.

Akademia IT Media
Szkolenie: Tworzenie i wykorzystanie interaktywnych, multimedialnych zasobów edukacyjnych wspomagających pracę z tablicą interaktywną – kurs zaawansowany

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane metody pracy z tablicą interaktywną, która jest obecnie dostępna w coraz większej liczbie placówek edukacyjnych. Celem kursu jest nauka tworzenia i wykorzystywania interaktywnych, multimedialnych zasobów edukacyjnych.

Akademia Young Digital Planet
Wprowadzenie do marketingu treści

Wprowadzenie do marketingu treści

Digital Garage
Wprowadzenie do tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu ArcGIS API for JavaScript

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów JavaScript, głównego personelu technicznego oraz analityków GIS, którzy chcą tworzyć aplikacje wykorzystujące usługi i funkcje ArcGIS. Podczas kursu zdobędą oni umiejętności niezbędne do tworzenia takich aplikacji.

Esri Polska
Cyfrowa transformacja w edukacji

Artykuł o cyfrowej rewolucji w edukacji.

Betacom
Szkolenie "Komunikacja w Internecie"

Szkolenie ITpass z modułu Komunikacja jest przeznaczone dla każdego, kto chce potwierdzić swoje umiejętności w zakresie komunikacji online, dzielenia się informacjami online oraz korzystania z tożsamości cyfrowej online.

Fundacja EDUMOCNI
Zarządzanie cyfrową tożsamością

Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego i skutecznego zarządzania tożsamością cyfrową oraz jego skutków.

APIUS TECHNOLOGIES S.A.
KURS KOMPUTEROWY (Poziom Podstawowy - Pakiet MS Office + Internet)

Osoba, która ukończy ten kurs, uzyska swobodę działania w pakiecie Microsoft Office, pozna techniki tworzenia i edycji tekstu w MS Word, wykona prostą prezentację na dowolny temat w MS PowerPoint czy wykona podstawowe obliczenia w MS Excel.

Centrum Edukacyjne NOVA
Kurs podstaw obsługi komputera

Kurs przeznaczony głównie dla osób starszych, którym często trudno jest się przebić do rozpoczęcia pracy z komputerem i Internetem.

strefakursów
KURS PODSTAWOWY Z OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU DLA OSÓB 60+

Materiały zawarte w publikacji mają na celu wprowadzenie seniorów w świat technologii, wskazanie zalet korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, umożliwienie poznania go i wykorzystania rozwiązań, jakie oferuje w codziennym życiu. W ciekawy, prosty i zrozumiały sposób publikacja może wprowadzić seniorów w tajniki obsługi komputera oraz wykorzystania podłączonego do niego Internetu do własnych celów.

Fundacja ZACZYN
Kurs: Podstawy obsługi komputera z Internetem

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności swobodnej pracy na komputerze z systemem Windows 7 lub 10 oraz poruszania się po Internecie i korzystania z poczty elektronicznej, a tym samym podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie pewnej samodzielności w obsłudze komputera i dostępu do największego źródła informacji.

Edukey
KURS: PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z INTERNETEM 56H

Celem kursu jest poznanie zasad działania komputera i opanowanie niezbędnych umiejętności obsługi, w tym korzystania z Internetu.

CTI Sp. z o.o.
Kurs Ochrona Środowiska

Kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Porusza szereg zagadnień, takich jak emisja gazów, rozmieszczenie odnawialnych źródeł energii, formy ochrony przyrody, główne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, jakość i ochrona gleb w Polsce oraz wiele innych tematów.

KarGroup Firma Szkoleniowa
MONITOROWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W SIECIACH KOMPUTEROWYCH

Szkolenie mające na celu zapoznanie administratorów z najczęstszymi problemami występującymi w sieciach komputerowych oraz praktycznymi sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie obejmuje analizę struktury małych i średnich sieci komputerowych, sposoby jej monitorowania oraz omówienie narzędzi ułatwiających administratorom radzenie sobie z problemami.

DAGMA autoryzowane centrum szkoleniowe
MS 10982 Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne dla Windows 10

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu systemem Windows 10 i zapewnianiu pomocy technicznej użytkownikom tego systemu.

Asseco Academy
Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi Lean IT do rozwiązywania problemów

Głównym celem szkolenia jest omówienie metod, narzędzi i technik przydatnych do analizy i rozwiązywania problemów informatycznych oraz prezentacja praktycznych aspektów stosowania narzędzi usprawniających.

Sages
Wykrywanie, analizowanie i diagnozowanie problemów z komputerem

W tym artykule omówione zostaną podstawowe zasady rozwiązywania problemów, które pomogą odbiorcom przejść do kolejnej fazy procesu przywracania - fazy naprawy. Następnie zapoznają się z niektórymi technikami stosowanymi podczas lokalizowania problemów.

Technika Kosmologia
PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

Szkolenie ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat prawa autorskiego w Internecie. Uczestnik kursu pozna zakres i przedmiot prawa autorskiego oraz konsekwencje wynikające z naruszania tych praw.

GroMar
Prawo autorskie w internecie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom (wydawcom, redaktorom, administratorom, osobom zajmującym się promocją, marketingiem, PR) praktycznej i rzetelnej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i praw autorskich w Internecie.

eventis.pl
SZKOLENIE ONLINE PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE ORAZ LICENCJE

Głównym celem szkolenia "Prawo autorskie i licencjonowanie w Internecie" jest zdobycie przez uczestników niebędących prawnikami wiedzy z zakresu prawa autorskiego, z uwzględnieniem specyfiki Internetu.

Akademia MDDP
Umowy licencyjne w prawie autorskim - typy umów licencyjnych, zasady ich formułowania i wykonywania

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia, których znajomość zapewnia właściwą orientację w zakresie udzielania licencji na utwory. Ideą szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa autorskiego, które warunkują prawidłowe formułowanie umów licencyjnych oraz uniknięcie błędów w tym zakresie, które mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji, w tym nieważności licencji.

Polska Platforma Szkoleniowa
PROBLEM SOLVING – WARSZTATY ONLINE

Szkolenie praktycznie na przykładach i warsztatach pozwala uczestnikom opanować efektywne wykorzystanie narzędzi Rozwiązywania Problemów. W ramach realizowanego warsztatu główny nacisk kładziony jest na synergię poszczególnych metod. Kształtowane są również proaktywne postawy pracowników.

Effect Group
Szkolenie e-learningowe „Rozwijanie kreatywności postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

Jest to szkolenie, podczas którego będzie możliwość rozwijania kompetencji w zakresie kreatywności i postaw proinnowacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii.

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE
Zarządzanie czasem w firmie – aplikacje internetowe i mobilne

Zarządzanie czasem w firmie – aplikacje internetowe i mobilne

PARP
Santander Scholarships Umiejętności "Kompetencje cyfrowe" - edycja 2

Celem realizacji tego programu jest rozwijanie kompetencji informatycznych, w tym rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi i programów zwiększających biegłość w przekształcaniu danych w informacje.

Santander Bank Polska S.A.
Wartościowy Internet – przegląd zasobów

Podczas szkolenia uczestnikom zostaną zaprezentowane portale z 5 obszarów tematycznych: kultura, edukacja, zdrowie, komunikacja i administracja. Uczestnicy będą mogli również polecić ciekawe z ich punktu widzenia miejsca w Internecie.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wykorzystanie i tworzenie materiałów dydaktycznych z otwartych zasobów

Szkolenie pozwala uczestnikom nauczyć się, jak legalnie i twórczo korzystać z nieograniczonych zasobów materiałów edukacyjnych z Internetu.

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
Zaawansowane wykorzystanie zasobów Internetu

Artykuł zawiera wiele przydatnych informacji, które pomogą zapoznać się z metodami zaawansowanego wyszukiwania treści w Internecie, znaleźć interesujące i edukacyjne treści oraz dokonać selekcji poszukiwanych informacji.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki